José Maria Chavarría nou vocal del Consell d’Administració de CIMALSA

CIMALSA,  ha incorporat
 recentment al president de la Federació
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarria, com a nou vocal del Consell
d’Administració en el marc de la nova etapa de CIMALSA en la qual, s’obre al sector privat, amb l’objectiu
d’ampliar la visió del món de la logística i de la mobilitat des de la perspectiva
dels usuaris i operadors al qual dóna entrada en el seu consell
d’administració.

Aquesta
incorporació segueix a les dels Srs. Sixte Cambra, Domènec Espadalé i Josep
Lluís Aymat que es van produir fa unes setmanes.

José
Maria Chavarría,  nascut a Tortosa l’any
1967, és president de FECAV
(Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers) des del juny de
2017. També ocupa el càrrec de conseller delegat de l’empresa Autocars Hife i és president de la Cambra de Comerç de Tortosa

Sobre FECAV:

FECAV, la Federació Empresarial Catalana
d’Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, és l’entitat més
representativa del sector del transport de viatgers per carretera a Catalunya.
Inclou entre els seus associats més de 170 empreses de transport regular, urbà
i interurbà, i transport discrecional. Aquestes empreses compten amb més de
3.900 autobusos i autocars i donen feina a més de 7.000 persones. 

El
sector del transport de viatgers en autobús i autocar a Catalunya es
caracteritza per la qualitat en la prestació del servei, la capil·laritat de
les rutes, que garanteixen la mobilitat a tot el territori, la contribució a la
millora del medi ambient i la sostenibilitat, i la seguretat, ja que és el mode
de transport per carretera més segur. Així mateix, les empreses del sector
aposten de manera continuada per la tecnologia, per la digitalització i per la
formació continuada dels treballadors. 

Sobre
CIMALSA:

CIMALSA és una empresa pública de la
Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la
gestió d’infraestructures i centrals pel transport de mercaderies i la
logística.

La voluntat de CIMALSA és contribuir a la competitivitat de l’economia catalana, a potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental, a millorar la gestió de les infraestructures i terminals de transport de qualsevol mode, en especial, les intermodals, amb l’objectiu de donar un millor servei als usuaris i usuàries (persones i empreses) del sistema de transport, la mobilitat i la logística del nostre Pais. CIMALSA ofereix als actors del transport, la mobilitat i la logística la seva capacitat de promoció i gestió dels millors emplaçaments, les infraestructures més competitives i els serveis més eficients en clau d’usuari, per contribuir a llur competitivitat i manteniment sostenible, creant llocs de treball de qualitat i també lidera l’impuls i la gestió d’infraestructures nodals de transport de referència a Catalunya, en el marc d’una economia global.

José Maria Chavarria, en una imatge recent.