CIMALSA impulsa una jornada sobre les autopistes del mar a la Cambra de Comerç de Lleida

El Grupo Grimaldi va exposar les seves iniciatives per millorar la competitivitat del transport terrestre.

Vaixell insignia del Grupo Grimaldi

La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida va acollir a finals d’octubre una jornada impulsada per CIMALSA amb la intenció de promoure la intermodalitat que, amb el títol “Autopistes del mar: Factor de competitivitat del transport terrestre”, va aplegar una quinzena de representants d’empreses i institucions dels sectors del transport i la logística, entre els que hi havia el director general de CIMALSA, Isidre Gavín.

Després de la benvinguda a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Horaci Simó, van tenir lloc les dues ponències de Sebastiano Cirnigliario, responsable comercial Short Sea Shipping de Grupo Grimaldi; i Juan Antonio Delgado, director de estratègia i desenvolupament de negoci de Grupo Grimaldi.

El Grupo Grimaldi

Fundat el 1947, Grimaldi és un grup de logística multinacional totalment integrat que està especialitzat en el transport marítim de vehicles, càrrega rodada, contenidors i passatgers. Els ponents van informar els assistents que en els darrers cinc anys el Grupo Grimaldi, que integra les cinc marques Grimaldi Lines, Minoan Lines, Finnlines, Atlantic Container Line, i Malta Motorways of the Sea, ha dut a terme inversions de més de 4 mil milions d’euros en la construcció de nous vaixells, plataformes i logística, maquinari i programari i desenvolupament de noves connexions marítimes, per ampliar els seus serveis marítims per proporcionar una base marítima sòlida a la logística mundial, amb unes composicions de càrrega molt flexibles per a l’Atlàntic, la Mediterrània i el Bàltic.

Els representants de la companyia van exposar que actualment tenen les línies de Nord d’Europa – Àfrica Occidental; Nord d’Europa – Amèrica del Sud; Amèrica del Sud – Àfrica Occidental; Amèrica del Nord – Àfrica Occidental; Amèrica del Nord – Nord d’Europa; i el servei Mediterranean Express, que inclou l’Euro- Med Network amb els serveis Euro-Med, Euro-Eagean, Adriático i West East Med, a més de les Autopistes del Mar amb els serveis Mediterranean Short Sea i Baltic Short Sea. Igualment, van explicar que l’empresa disposa de 12.000 empleats, 100 vaixells en propietat i ha desenvolupat 112 ports, 18 terminals, 63 agències i 4 companyies logístiques, amb els que genera una facturació anual de 3.000 milions d’euros.

Finalment, els ponents van fer un ampli repàs per tots els serveis, línies i resultats del Grupo Grimaldi a la península Ibèrica, des de la seva implantació als anys 90, així com dels reptes de futur que la companyia té plantejats a nivell global i a Catalunya.

Col·laboració d’ASOTRANSLLEIDA i CIMALSA

La jornada, impulsada per CIMALSA, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística, també va comptar amb la col·laboració de l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (ASOTRANSLLEIDA), l’associació patronal dels empresaris de Lleida dedicats al transport de mercaderies per carretera i/o activitats auxiliars i complementaries del transport. CIMALSA ha anunciat que ja està preparant una nova jornada d’aquestes característiques al CIM Vallès.