CIMALSA finalitza l’estudi sobre les oportunitats logístiques de Còrdova, encarregat pel seu Ajuntament

El document va ser presentat a principis de febrer a l’Ajuntament de la localitat andalusa, amb la presència del director general de l’empresa catalana, Isidre Gavín, l’alcaldessa de la ciutat, Isabel Ambrosio, i el president d’urbanisme, Pedro García.

En ell s’han analitzat les oportunitats de la població per a impulsar l’activitat logística com a motor del seu desenvolupament econòmic.

El director general de CIMALSA, Isidre Gavín i l’alcaldessa de Còrdova, Isabel Ambrosio, durant la presentació de l’estudi logístic.

El director general de CIMALSA, Isidre Gavín i l’alcaldessa de Còrdova, Isabel Ambrosio, durant la presentació de l’estudi logístic.

L’empresa pública catalana CIMALSA ha redactat un estudi per la ciutat de Còrdova on es proposa un full de ruta per tal que la ciutat incrementi l’activitat del sector logístic i es converteixi en un motor de desenvolupament econòmic. Segons va exposar el director general de CIMALSA, Isidre Gavín, en la presentació al consistori cordovès, davant de l’alcaldessa de la ciutat, Isabel Ambrosio, i del president d’urbanisme, Pedro García, entre altres, aquest sector estratègic de l’economia ja compta allí amb les infraestructures necessàries, que són condició bàsica, però que cal millorar la seva gestió per poder treure’n tot el seu potencial.

L’assistència tècnica, encarregada per l’Ajuntament andalús, presenta un  recull detallat de les infraestructures de la ciutat i senyala la conveniència de desenvolupar línies de treball en col·laboració público-privada per analitzar en profunditat els sectors específics on pot haver-hi creixement i concretar els passos a seguir. En aquest sentit, destaca l’àmbit agroalimentari com a factor clau; el sector farmacèutic i de la salut; la joieria;  i remarca com a punt positiu l’existència de sòl, i la connectivitat ferroviària i viària, així com la seva proximitat als ports de Màlaga i Algeciras.

A més a més, especifica que el territori compta amb les condicions geogràfiques adequades  per dur a terme operacions logístiques, ja què pot captar un ràdi d’uns 500 quilòmetres i atendre un mercat de 20 milions d’habitants aproximadament, d’Espanya i Portugal en gran part.

El treball ha posat especial èmfasi en analitzar les condicions de l’aeroport de Còrdova, motiu pel qual també hi ha col·laborat en la seva redacció la societat pública Aeroports de Catalunya.
CIMALSA assistirà l’Ajuntament de Còrdova en el disseny d’un pla d’impuls de la logística

Es durà a terme una anàlisi prèvia del potencial del territori, amb èmfasi en l’aeroport de Còrdova.

L’empresa pública CIMALSA col·laborarà amb l’Ajuntament de Còrdova en l’elaboració d’un pla d’impuls del sector logístic com a motor de promoció econòmica, i en la concreció d’una oferta atractiva que el posicioni tant a nivell nacional com internacional.

Primerament, es durà a terme una anàlisi de les oportunitats del territori que servirà per fixar uns objectius concrets, els recursos econòmics necessaris per desplegar-los i el calendari d’implantació més adient. L’anàlisi del potencial logístic posarà especial èmfasi en l’aeroport de Còrdova com a possible instrument de captació d’inversions, motiu pel qual també hi col·laborarà la societat pública Aeroports de Catalunya.

Aeroport de Còrdova

Aeroport de Còrdova

Aquesta anàlisi inicial servirà per definir el producte logístic més atractiu per als nous inversors. També serà la base d’un pla de treball que inclourà recomanacions en la generació d’aliances entre el sector públic i entre el públic i el privat; propostes en l’àmbit tècnic, i accions de màrqueting, difusió i promoció del projecte.


CIMALSA disposa d’un termini de tres mesos per elaborar aquest estudi, que després lliurarà al consistori perquè defineixi el producte logístic. CIMALSA compta amb més de 25 anys d’experiència en la planificació, el desenvolupament, la comercialització i la gestió de centres logístics i d’infraestructures per al transport.